Nyílt levél dr. Béres Józsefhez, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnökéhez

 

Tisztelt Elnök Úr!

Először is engedje meg hogy kifejezzem nagy tiszteletemet édesapja, a néhai Béres József iránt, akinek munkásságát és az emberekért való küzdelmét A Feltaláló című filmből volt alkalmam megismerni. Azóta megnéztem a témával kapcsolatban több filmet is, és nem hagy nyugodni a gondolat, hogy a mai Béres csepp nem azonos azzal, amit az édesapja eredetileg feltalált. Abból kétszer 15 csepp rákos daganatokat tüntetett el, a mai kétszer húsz cseppet pedig „meghűléses megbetegedésekre” ajánlják. Mi történt a régi oldattal, hogy így legyengült?

A filmekből megtudjuk, hogy édesapját szinte kizárólag olyan betegek keresték meg, akikről az orvostudomány már lemondott, és a saját elmondása szerint ezen betegek legtöbbjét meggyógyította!!! – Ez kérem igazi CSODA!!!

Csoda volt akkor, és csoda lenne ma is, …– ha megtörténne, de nem történik! A mai Béres Csepp – bocsásson meg az őszinte szóért –, nyomába sem léphet annak, amelyet az édesapja osztogatott a rászorulóknak. Idézek az egyik filmből:

„Jött egy beteg nő, 40 év körüli volt, és mind a két mellét le akarták venni, fiatal, csinos asszony volt, és ugyan a kapuban ott sétáltak a rendőrök, és mondtam: nézzen oda, nem fogadhatok betegeket. A fájdalom, a kín annyira megbántotta, hogy nekitámaszkodott a kerítésnek, összezsugorodott, összehúzódott a kínoktól az asszony és láttam, hogy mindjárt összeesik. Odamentem hozzá, és azt mondtam: jöjjön velem. megkapta a gyógyszerét, egy pár hónapig járt hozzám, utána nem csak én, nem csak ő, hanem a hivatalos klinikai fórumon is megállapították, hogy egyik mellében sincs daganat.” (Béres József életútja – Kabay Barna dok. film)

A betegek legtöbbje ilyen eredménnyel járt az édesapjánál, elmondása szerint csak azok haltak meg, akiknél az emésztési rendszer már nem működött, és így a szer már tudott felszívódni. És ma mi a helyzet? Két évig ücsörögtünk feleségemmel az Országos Onkológiai Intézet tömött folyosóin naphosszat, míg végül veszítettünk a gyilkos kórral szemben, de egyszer sem hallottam a beszélgetésekben, hogy a Béres Cseppnek komoly hatása lett volna a daganatokra. Természetesen a feleségem is szedte, megelőzésként kis dózisban, majd a betegség mellett nagy dózisban, de hiába. Fájdalom, de a mai Béres Cseppnek nincs rákgyógyító hatása. Viszont az édesapja készítményének volt. Erre pedig csak egy magyarázat lehet, mégpedig az, hogy ez a Béres Csepp nem azonos azzal, amelyet az édesapja eredetileg feltalált. Ezt támasztja alá az alábbi ábra is, amely a rák okozta halálesetek számának alakulását mutatja Magyarországon.

A Béres Cseppet hosszú küzdelem, és sok befolyásos szószóló közbenjárására 1978-ban legalizálták, a Herbária vette meg a jogokat. Így tehát a gyógyszer közforgalomba került, de ennek ellenére 1999-ig közel egyenletesen emelkedik a halálozások száma. (Béres doktor gyógyításai a statisztikát lényegesen nem befolyásolhatták, 2005-ben pedig automatikus számítógépes regisztrációra álltak át, ez okozza a grafikonon a törést.) Vagyis a grafikonról nem lehet kiolvasni sem a Herbária 1978-as, sem a Béres Rt. 1990-es megjelenését, pedig akkor azok gyártása már üzemszerűen történt. Tehát a boltokban hozzáférhető Béres Cseppnek nem volt statisztikailag kimutatható hatása a rákos megbetegedésekre. Pedig az édesapja olyan gyógyszert fejlesztett, ami a menthetetlen daganatos betegek legtöbbjét is képes volt meggyógyítani. Tehát az ő gyógyszerének széleskörű megjelenése után legalább tizedére kellett volna visszaesnie a haláleseteknek, de nem ez történt. A grafikon a megjelenések után is töretlenül emelkedik.

A betegektől kapott levelekből készült Életcseppek című könyvük erről szóló fejezetében 10 olyan esetet találtam, amelyeknél a Béres Csepp orvosi beavatkozás nélkül gyógyított. Ebből 8 esetben bevallottan Kisvárdán, az édesapjától kapták a gyógyszert, 1 nem túl súlyos esetben (áttét kialakulása 1988-ban) a forrás nincs megjelölve, de valószínűleg Herbáriában szerezték be a cseppeket, egy esetnél pedig nem lehet megállapítani, hogy mikor történt a dolog, de a beteg kora alapján az feltételezhető, hogy ő is Kisvárdán jutott a szerhez. A Béres Zrt. által készített cseppek – e könyv tanúsága szerint – egyetlen esetben sem okoztak önmagukban gyógyulást. Mentségükre szóljon, hogy a betegtájékoztatóban is csak kiegészítő terápiaként ajánlják a készítményt.

De az édesapja által feltalált oldat nem kiegészítő szer, hanem halálos betegeket gyógyítani képes csodaszer volt. Olvasom a könyvben, hogy Kisvárdán a vasútállomáson nem kellett megkérdezni, hogy lakik Béres doktor, mert a vonatról leszálló tömeg már mutatta az utat. – Miért nincs most tömeg a patikák, vagy a Béres Zrt. előtt? Talán kevesebb a daganatos beteg? Látjuk, hogy nem. Ön is tudja, én is tudom, és mindenki tudja, aki akarja, hogy

ez a szer nem azonos azzal, amelyet az édesapja kifejlesztett,

és amellyel menthetetlen betegek ezreit gyógyította meg az évek során. Eddig a tényekről, és most nézzük a magyarázatot, ami talán még ennél is fájdalmasabb:

A Feltaláló c. filmben van egy jelenet, amelyben Aczél elvtárs útlevelet és annyi készpénzt ajánl az édesapjának, amiből külföldön felépíthet egy kis üzemet, és ott gondozhatja tovább a találmányát. Ennek megtörténtét Ön is megerősítette egy 2015-ös interjúban.

Tehát ahelyett, hogy a hatalom édesapja nyakába borulva köszönte volna meg a nagyszerű csodaszert, mint kuruzslót üldözni kezdte és minden eszközzel lejáratni, ellehetetleníteni akarta. Fel lehet ezt fogni, hogy miért? A politikai hatalom minden eszközzel meg akarta akadályozni, hogy a magyar nép ehhez a csodálatos gyógyszerhez hozzájusson! Lehet erre normális magyarázatot találni?

A hatalomnak ez a hozzáállása annyira érthetetlen, hogy az átlagember, mint emészthetetlen információt, fel sem fogja. Átsiklik fölötte, mintha nem is hallotta volna. Meg sem próbálja értelmezni. Mint a gyermek, amikor ismeretlen kifejezést hall: hallja, de nem reagál rá, mert nem tud mihez kezdeni vele. Így van ezzel a nép is: Az, hogy a hatalom szándékosan pusztítani akarja az embereket, annyira elképzelhetetlen számára, hogy ezt a lehetőséget kizárja, ezért ezeket a tényeket, mint felfoghatatlan dolgokat figyelmen kívül hagyja. (A nem nyilvános politikatudomány valószínűleg tisztában van a tömeglélektani megfigyeléssel, és kellően vissza is élnek vele.) Ekkor az 1970-es években járunk.

És mi történik napjainkban? Professzor dr. Horváth István, egyetemi tanár, az MTA és a New York-i Tudományos Akadémia tagja 2011-ben bejelentette, hogy a világon elsőként megalkotta az érelmeszesedés elleni oltóanyagot. Idézet egy újságcikkből: „A múlt rendszerben megkérdezték tőle a minisztériumban, hogy miért jó az a hazánknak, ha annyi öreg embernek megmenti az életét !!!!!! Felháborító, hogy ilyen emberek ülhettek a magyar egészségügy vezetőségében. Nos ebben az évben Horváth professzor úr ismét a minisztériumban járt és ígéretet kapott Szócska miniszter úrtól a segítséghez. Ezt követő napokban a rendőrség megszállta a professzor lakását és kuruzslás vádja miatt lefoglalta az összes iratot és a komputereit. Még aludni sem engedték az öreg tudóst a lakásában.

A professzor állítása szerint ezzel az oltóanyaggal képes lenne Magyarországon megmenteni azt a 15 000 embert, amely évente eltávozik infarktus miatt és meggyógyítani több százezer embert, melyek az érelmeszesedés következményei miatt szenvednek illetve meghalnak. Amennyiben az ő eljárását Magyarország üzletileg megvalósítaná, képes lenne hazánk akár 100 milliárd dollár valutát hozni nemzetünk asztalára és ezt minden évben. Gondolják csak el mit jelent ez a magyar nemzet számára. Úgy tűnik komoly érdekeket sért a magyarság de az emberiség ilyen fokú megsegítése. Meddig lehet még az ilyesmiket elviselni?" (Gabay Balázs MNO 2012.01.03.)

2016-ban a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Horváth professzort, amit a Fővárosi Ítélőtábla pénzbüntetésre enyhített, de az eljárás az idős tudós halála miatt ítélet nélkül ért véget.

Látjuk tehát, hogy ugyanaz a sötét politikai szándék működik ma is, mint ami Aczél elvtárs idején volt. Az Ön édesapja gyógyszerét úgy lehetetlenítették el, hogy hatástalanították, Horváth professzorét pedig erővel tartották vissza. Miért lehet olyan fontos a hatalomnak e gyógyszerek tiltása? Nézzük az adatokat:

2019-ben – tehát még a Covid előtt – betegség következtében 84 735 haláleset történt Magyarországon. Ebből 32 012 daganatos megbetegedés, 31 670 pedig keringési elégtelenség miatt következett be. Ez a két halálok adja az elhalálozások 75%-át. Béres Csepp ide, vagy oda, de Európában Magyarországon a legmagasabb a rákos betegségben elhunytak számaránya, és jól állunk a keringési betegségek listáján is.

Viszont ha ez a két gyógyszer megjelenne, akkor az egészségügy, a néplélek, és maga a lélekszámunk is látványos fejlődésnek indulna. Ezt pedig úgy látszik semmiképpen sem szabad megengedni. És nem az idős emberek miatt, amint azt sokan gondolják, hiszen a fiatal és középkorú betegek együttes száma jóval több, mint az öregkorúaké. (Ezt magam is tapasztaltam a kórházi folyosókon.) Tehát biztos, hogy nem a nyugdíjjal való takarékoskodás lehet az ok, mert az a pénz, amit a rákos betegekre költenek, bőven fedezné a túlélők nyugdíjait. Nem beszélve arról, hogy ebből a két csodaszerből az ország rengeteget profitálhatna, – amint azt Horváth professzor is mondta –, kifizethetnénk az államadósságunkat, és úgy élhetnénk, mint a legfejlettebb nyugati államok polgárai. Ehelyett

a világ legtehetségesebb népeként, a világ egyik legjobb adottságú országában, 70 éve nem tudunk talpra állni, egyik válságból a másikba csapódunk.

Az édesapja említi egy filmben, hogy 4 féle vírust talált, ami a rákos megbetegedéseket okozza, ebből egy az, amely a betegségek 90%-ért felelős. Ezeket a vírusokat ő ki tudta mutatni az emberek vizeletéből már akkor is, amikor még nem okozott tünetet. Ez alapján szűrte meg a betegeit. Ezen eredményeit a nyíregyházi kórház vizsgálatai is igazolták. – Kérdezem: hol van most ez a módszer? Miért nincs ilyen rákszűrés Magyarországon? Mi a hatalomnak célja a magyar néppel? Miért kell pusztítani a magyar embereket? Miért a magyar egészségügy a legutolsó Európában, miért kellett megszüntetni az önálló egészségügyi minisztériumot, miért nincs pénz a magyar emberek gyógyítására, miért … ?

Természetesen ezt nem Öntől kérdezem, mert ezekre a kérdésekre az általam szerkesztett www.orokelet.van.hu oldal Politika rovatában korrekt, és kimerítő válasz adok. Az ott található néhány írásból mindenki megértheti, hogy mi, miért történik az országunkban, vagyis hogy a politikai hatalom mit, miért csinál ebben a zűrös hazai, és nemzetközi politikai helyzetben.

Öntől csak azt kérem, hogy bocsássa a magyar nép rendelkezésére az igazi Béres Csepp receptjét! Nyilvánvaló, – és ezt Ön jobban tudja bárkinél –, hogy annak idején zsarolással fosztották meg édesapját a hatékony szertől. Igaz, hogy az 1976-os szabadalmi leírás ma már mindenki számára hozzáférhető, és mivel a találmány már nem áll oltalom alatt, (más néven) bárki gyárthatná, de az összetevők arányának szórása (még ha azok lista teljes lenne is) olyan nagy, hogy nagyon sok kísérletezésre lenne szükség az eredeti hatás eléréshez. Ön viszont tudja az eredeti receptet, hiszen annak idején Ön is készítette édesapjával a cseppeket. Kérem, tegye közkinccsé a tudást! Sok tízezer ember életét menthetné meg ezzel már most, ebben a pillanatban. Harmincezer halállal szembenéző ember, harmincezer család …. – Önnek óriási a felelőssége Isten és ember előtt attól a pillanattól kezdve, hogy olvasta ezeket a sorokat. Az egyességet nyilván még az édesapja kötötte, ön ebben a tekintetben kész helyzetet örökölt, vagyis a jelen állapotért Ön nem hibáztatható, … – Eddig.

Nem tudom van-e szerződéses kötelme a hatalommal szemben, de tudnia kell, hogy az ilyen szerződés semmis, érvénytelen, mert a hatalomnak nincs joga/felhatalmazása népellenes, esküszegő szerződést kötni. A hatalom nyilván nem fog örülni a gyógyszer megjelenésének, és nem tudjuk, hogy meddig megy el ennek megakadályozásában, de nekünk nem az a dolgunk, hogy a hatalom sötét szándékának akarjunk megfelelni. Valószínűsítem, hogy az édesapja is így gondolná.

Munkájához jó egészséget, a helyes döntéshez pedig a betegek nevében is sok erőt kívánok!

 

Baja, 2022. május 2.

 

Tisztelettel: Gyirán István