A vörösiszap katasztrófáról reálisan – azaz kiket szolgál Orbán Viktor?

Erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy kimondjam az igazságot, ebben az országot foglalkoztató kérdésben. Különösképpen azért, mert azt a tudást és szakértelmet, amivel a kérdést elemezni tudom, a magyar nép jóvoltából és erejéből kaptam, és ahogy munkám során mindig, most is komolyan veszem a vízügyi mérnöki diploma átvételekor tett fogadalmamat, mely szerint tudásommal a Magyar Népköztársaságot fogom szolgálni. Ez számomra most is ugyanazt jelenti, mint akkor: a magyar embereket, az ország közösségét kell szolgálnom.

Észre kell venni, hogy az egyébként fizikailag pontosan leírható és modellezhető kérdésről a médiában szinte csak jogászokat, jogi kérdésekkel foglalkozó embereket lehet hallani. Pedig a történés építőmérnöki, statikai, talajmechanika tudással fogalmazható meg reálisan. Egyetlen ilyen szakembert nem hallottam, hogy megkérdeztek volna az ügyben. Ezt a feltűnő hiányt akarom pótolni ezzel az írással.

Előjáróban fontos megjegyezni, hogy az úgynevezett nyírószilárdság az a tulajdonság, amely a töltések szilárdságát, egységes viselkedését biztosítja. Az alábbi képen (1. kép) a 2006-os szelevényi töltéssuvadást látjuk, ahol a töltés mentett oldali része lecsúszott. Ez akkor következik be, amikor a töltés talajszerkezetének, – illetve a töltést tartó altalajnak – a nyírószilárdsága a bennük ébredő nyírófeszültség alá csökken. Ekkor a töltéstest szerkezete megbomlik, és a töltés egy része a kialakuló csúszólap mentén lecsúszik olyan mértékben, hogy az egyensúlyi állapot a nyírószilárdság és a nyírófeszültség között helyreálljon.

Ez a fajta tönkremenetel viszont csak jelentős átázás után következik be, mivel a nyírószilárdság csökkenését a víz/folyadék okozza, az átázásnak pedig félreérthetetlen jele van: a mentett oldalon úszik minden. Ez láthatjuk a következő képen (2. kép):

A mentett oldalon látható víz nem a koronán bukott át, hiszen a töltéskorona még járható, hanem az altalajon illetve a töltéstesten keresztül szivárgott át, átáztatva a talajt. Az átázás miatt csökkent a talaj nyírószilárdsága, minek következtében a mentett oldal egy része lecsúszott. Lényeg, hogy a töltéssuvadás nélkülözhetetlen előfeltétele a nyírószilárdság csökkenése, ami pedig csak átázás hatására következik be. Az átázásnak pedig a fenti képhez hasonló, félreérthetetlen jelei vannak.

 

Nézzük a kolontári vörösiszap tározót

Az elemzést az országgyűlési vizsgálóbizottság 77 oldalas jelentése, valamint a bírósági tárgyalásról sajtóban megjelent nyilatkozatok, és a katasztrófáról az Interneten megtalálható képek alapján végzem.

Az alábbi terepmodell (3. kép) az országgyűlési vizsgálóbizottság jelentésében található és a szakadás előtt egy hónappal végzett felmérés alapján készült a tározóról. Ebből megállapítható, hogy a lúgos folyadékot a tározóban leülepedett iszap tartja, az veszi fel a folyadék nyomását. A töltésszakadásnál, és annak kb. 50 m-es környezetében mindössze 88 cm-es folyadékmélység volt. A folyadék alatt pedig egy kb. 18 m vastag betömörödött iszap állt, ez az „iszaplavór” tartotta a változó mélységű folyadék legnagyobb részét. A „lavórt” körbevevő töltés mindössze egy átlagosan 1,0 m-t sem elérő folyadékot tartott.

 


 

A fenti ábrán látható sárga vonal mentén – amit a két végén egy-egy M betű jelöl – készült az alábbi keresztszelvény. Ezen napnál világosabban látható, hogy a tározóban lévő folyadék semmilyen hatással nem lehetett a töltés talpára, hiszen az „elérhetetlenül” messze volt számára. A leürült tározóról készült felvételeken látszik, hogy a sértetlen töltések mentén mindössze néhány tíz centiméteres folyadék folyt le. Az alatta lévő iszap a tározóban maradt.

Kérdés: Miért nem folyt ki a folyadék alatt lévő, átlagosan 18 m vastagságú iszap a tározó legnagyobb részéről? – Azért, mert nem volt folyékony állapotban, az évek során betömörödött, megszilárdult. Egyedül a töltésszakadás előtti iszaptér szakadt fel, de látni fogjuk, hogy a felszakadást a folyadék sodrása semmiképpen sem okozhatta. A tározótér közepéről a szakadáshoz vezető, rétegesen tömörödött iszapágyat robbantással szakították fel. Ez a tönkremenetel semmilyen más módon nem következhetett be.

Így festett a tározó, a robbantás előtt egy hónappal készült terepmodell alapján. (4. kép) A vörös szín a folyékony iszapot, a fekete a tömör iszapot ábrázolja.

Fontos megjegyezni: ez a tározó összesen kb. 40 millió m3 térfogatú, de a katasztrófa nyomán mindössze a pirossal ábrázolt 0,96 millió m3 lúgos iszap folyt ki, ami magával sodorta a robbantással fellazított üledéket. Az utólagos felmérés szerint ezek össztérfogata 1,6 millió m3. Kérdés: Miért nem folyt ki a többi 38,4 millió m3 iszap, hiszen nyitva állt előtte az út? – Azért, mert nem volt folyékony állapotban. A fenti ábrán feketével jelzett iszap egy tömör, megszilárdult agyagréteg, ami akkor is ott maradna, ha elbontanák a töltéseket. – Mint ahogy ott is maradt.

 

A robbantás bizonyítékai

A következő ábrán látható az a folyosó, amit robbantással hoztak létre annak érdekében, hogy a lúgos iszap a tározó közepéről is kifolyhasson. Tudniillik ha ezt nem teszik, és csak az 1,0 m körüli töltésmagasítást bontják meg, akkor mindössze csak a felső 88 cm lúgos iszap folyt volna ki, aminek a térfogata kb. 210 000 m3 volt. Nyilván lemodellezték az elöntést és kevésnek találták a kárt, amit okoz. Ezért döntöttek úgy, hogy folyosót robbantanak a tározó közepéhez, hogy kifolyhasson a tározóban lévő mind a 960 000 m3 folyékony iszap.

Az alábbi ábrán (5. kép) látható a kirobbantott töltés és a tározó kiürítéséhez nyitott iszapfolyosó. A töltésre egy 1,5 m széles autót rajzoltam, hogy jobban érzékelhessük a létesítmény arányait. Ne feledjük: Az egyébként erdész végzettségű bírósági „szakértő” szerint a lúgos folyadék a töltésmagasítást bontotta meg, és az okozta a tönkremenetelt.

Dr. Pálos László erdészmérnök, a bíróság által felkért szakértő, akinek a szakmai életrajza itt olvasható, a Legfőbb Ügyészségnek megküldött, sajtóban is megjelent szakvéleményében „kiborítja a bilit”, és igyekszik bizonyítani, hogy a tározó túltöltése okozta a tragédiát. Nos, a fenti ábráról megállapítható, hogy ha a tározót túltöltik, akkor is csak egy kis piros folyadéknak kellett volna megjelennie a töltés mentett oldalán. Nézzük csak az alábbi képeket! (6-7. kép) Látunk-e valamiféle átázást a töltés felső részén? A töltésmagasítás ép, átázásnak semmi nyoma.

 

 

 

 


Az alábbi képen (8. kép) pedig látható, hogy a rétegesen tömörödött iszap 20 m magasságú függőleges falként is képes megállni. Ez az iszap akkor is ott maradt volna, ha a gátat talpig elbontják, – mint ahogy a 38,4 millió m3 iszap ott is maradt. Vajon hány kilótonnás robbanóanyag kellett ahhoz, hogy ekkora kráter létrejöjjön? – Robbantási szakértőt nem kérdeztek.

Robbanási kráter

 

20 m-es függőleges iszapfal

 

 

Ahhoz, hogy a tározó közepéről a folyadék nagy része kifolyhasson, egy legalább 150-200 m hosszúságú „folyosót” kellett nyitni, különben csak a felső 88 cm folyadék folyt volna ki. A tömörödött iszap réteges, egyenetlen felszakadásai ezeknek a robbantásoknak a nyomai. (9. kép)

Látszik, hogy a kivezető folyosót létrehozó rombolás nem felülről, a folyadék által következett be, hiszen akkor sima felületűnek kellene lennie. Az iszapot alulról, abba befúrva, robbantással szakították fel, ezért van az egyenetlen, réteges felszakadás. A „folyosó” körüli éles törésvonal azt rajzolja ki, ahol a robbanás hatása kifutott a tömörödött iszapból. Azon a vonalon kívül hirtelen minden elsimul, és úgy viselkedik, ahogyan az a folyadék általi elmosástól várható. Érdemes megfigyelni, hogy a robbantással nem érintett területen mindenütt a medence közepe felé folyt a lúgos folyadék. Ha a folyadék okozta volna a töltésszakadást, akkor a folyadéknyomoknak a szakadás felé kellene mutatniuk, de nem ez a helyzet.

A folyadéknyomok középre tartanak, vagyis a folyadék először a tározó középébe folyt le, ahonnan egy dinamikus roncsolással kialakított „folyosó” vezette ki a szakadás felé.

 

Ha pedig a helytelen töltésmagasítás lett volna oka a katasztrófának, akkor csak a 68 cm folyadéknak kellett volna kifolynia, – mert ennyit tartott a legmélyebb ponton a néhány hónappal azelőtt készített koronaemelés –, és a tönkremenetelnek nem pontszerűen, hanem a töltés teljes hosszában kellett volna jelentkeznie. Viszont a töltésmagasítás a töltés többi szakaszán ép és hibátlan, egyedül a kérdéses saroknál szakadt át, – ott viszont egészen a töltés talpáig.

A bírósági tárgyalás furcsaságai

Feltűnő, pontosabban botrányos, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem által kirendelt két szakértőt – akik feltehetően az ország legjobb talajmechanikai, statikai szakemberei lehettek – elfogultságra hivatkozva kizárják a tárgyalásról!!! – És helyettük behozzák az erdész végzettségű dr. Pálos Lászlót, a Heves megyei Földhivatal egykori vezetőjét szakértőnek – aki nyilvánvalóan egy a titkosszolgálatokhoz beszervezett ügynök, és akinek a feladata az volt, hogy a gyanút a MAL-ra terelje. Dr. Pálos ki is tett magáért, nem tétlenkedett, a legképtelenebb állításokkal is képes volt előállni az ügy érdekében. A könnyed műfajt kedvelők számára idézek a Legfőbb Ügyészséghez írt leveléből:: „… a merev, rugalmatlan gáttestben hullámok alakulhatnak ki – akár ütésre, akár földmozgásra –, s a hosszirányban haladó hullámok az éles „kanyart nem tudják bevenni”, http://magyarhirlap.hu/cikk/50569/A_tultoltes_okozhatta_a_gatszakadast#sthash.TsWlVW9y.q8gIktau.dpuf

Persze egy erdésznek nem gond ilyen sületlenséget állítani, lényeg, hogy a szintén laikus emberek szemében MAL-ra terelje a felelősséget. És persze az sem zavarja, hogy sem földrengés nem volt a térségben, sem „ütés”, aminek legalább egy meteoritnak kellett volna lennie.

Egyes vélemények szerint a tönkremenetelt talán a hullámzó folyadék dinamikus terhelése okozhatta. Ez a feltételezés is a vicc kategóriájába tartozik. A vizsgálóbizottsági jelentésben az áll, hogy a szakadást megelőző hetekben 40 km-t meghaladó szél nem volt, a szakadás idején 5-10 km-es szél fújt, ami számítások szerint 18 cm-es hullámokat okozhatott.

Szó van repedésekről is illetve van, aki a töltésmagasítást okolja: Ezzel kapcsolatban idézek az MTI által közzétett, több sajtóban is megjelent anyagból:

„A kazettát 2010 júliusban mérték fel, nagyjából három hónappal a gátszakadás előtt, amikor a MAL a tározó falát megmagasíttatta, mivel azok között 30-130 centiméteres eltérés volt.

Horváth István földmérő vallomása szerint a gát paraméterei mellett a kazetta töltöttségét is felmérték. A tanácsvezető felolvasta a másfél évvel ezelőtti vallomását, mivel a dátumokra nem emlékezett. Eszerint kétszer, a magasítás előtt és után végeztek méréseket. Elmondta, hogy a gát fizikai állapotát nem vizsgálták, de a "repedést, folyást biztosan észrevette volna", rendellenességet nem látott. A méréseik szerint a keleti és a nyugati oldalon egyaránt egyenetlen volt a tározó fala, a magasításhoz mindenhol kijelölték az előírt Balti-tenger szintje feletti 216,5 méteres magasságot.”

Tehát a gátak épek és magasságilag is rendezettek voltak az iszapömlés előtt. Ráadásul az is megállapítható, hogy a MAL a gondos gazda módján járt el; felmért, erősített, ellenőrzött, a vízvezető árkokat is tisztán tartotta, egyszóval látszik, hogy mindent megtett, amit ez a „mezítlábas” technológia megkívánt. A tározóban lévő folyadék magas lúgtartalmát illetően viszont valószínűleg vaj van a fülük mögött, mert szakértők szerint a technológiából ez nem származhat, de a tönkremenetellel ez nincs oksági kapcsolatban.

Összegezve a fentieket, egyértelműen megállapítható, hogy Kolontáron terrorcselekmény történt: a töltést, illetve a tározó közepén lévő folyadékteret robbantással nyitották meg, a hirtelen tönkremenetel semmilyen más magyarázattal nem indokolható.

A nagyobb baj az, és ez már nem csak az elöntött falvak, hanem az egész nemzet tragédiája, hogy a hatalom ezt minden eszközzel igyekszik titkolni az emberek előtt, vagyis egy oldalon áll az elkövetőkkel. EZ A MAGYAR NEMZET ÉVTIZEDEK ÓTA FENNÁLLÓ, MA IS LÉTEZŐ ÉS PUSZTÍTÓ TRAGÉDIÁJA! Feltűnő, hogy az országgyűlési jelentés a terrorcselekmény lehetőségét, mint eshetőséget fel sem vetette, nem is említi, egyedül a természeti katasztrófa lehetőségét vizsgálta, de azt kizárva rögtön megállapította, hogy ipari baleset történt.

Nem olvastam és nem hallottam a tervezéskori talajmechanikai szakvélemények vizsgálatáról, ellenőrzéséről, pedig ilyenkor azzal kellene kezdeni. Egészen biztosan készültek ilyen szakvélemények, mert ezek nélkül nem lehet ilyen létesítményeket építeni, de elhallgatják, mert cáfolná a hazug koncepciójukat.

De olvassuk tovább dr. Pálos László szakértői véleményét a szemtanúk által látottak értelmezéséről.

„A gátszakadás közelében, a nyugati gáttest mellett tartózkodó két szemtanú teljes körűen igazolja azt a konkrét tényt, hogy a tározó északnyugati sarkában, közvetlenül a gátkorona alatt – tehát a 140 centiméteres gátmagasításban – alakult ki a repedés, majd a kimosott vájaton át folyni kezdett a habzó, pirosas színű (még nem vörös), híg folyadék. Az egyre nagyobb sebességgel kiáramló híg folyadék megbontotta a gátmagasítás-szintkiegyenlítés ezen sávját, így repedések keletkeztek a merev, rideg inhomogén gáttestben. A kifolyás kezdete után öt-hat perc elteltével hirtelen erős morajlással, robbanásszerűen szakadt át a gát. Az északi irányba kirepülő gáttestdarabok egyike eltalálta és kettétörte a villanyvezeték egyik oszlopát, a vezetékek szikrázni kezdtek, majd elszakadtak. A kiömlő iszapos zagy óriási darabokra törte és elsodorta a gátanyagot.” - See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/50569/A_tultoltes_okozhatta_a_gatszakadast#sthash.TsWlVW9y.dpuf

A szemtanúk elbeszélését ilyen oksági láncolatba foglalni csak egy vakmerő laikus, vagy a bírósági eljárás sikeres lebonyolítása érdekében működő ügynök képes. A fenti léptékhelyes ábrákról megbecsülhető, hogy mekkora energiája van annak a 88 cm-es folyadékoszlopnak, ami a töltést terhelte. Ezek a jó emberek, a szemtanúk, nyilván látták, hogy valamilyen folyadék megjelenik a gáttest mentett oldalán, de az átvezetés biztos, hogy mesterségesen történt. Képzeljünk el egy 15 m széles töltést, ami egy 88 cm-es folyadékoszlopot tart. Bármilyen rossz szerkezetű is a töltés, készülhet akár futóhomokból is, a folyadéknak nincs annyi energiája, hogy a szemcsék között ilyen hosszan átpréselje magát. Egyedül úgy juthat át, ha képes kimarni a töltésanyagot, és amint olvastuk, repedésről, vájatról beszélnek a szemtanúk. A lúgos folyadék ezt nyilván nem tette, hiszen akkor nem csak itt, hanem a gát teljes hosszában jelentkeznie kellett volna a tönkremenetelnek.

 

A robbantás

Viszont a szemtanúk által látott folyadék oldotta, kimarta a töltésanyagot, és közben habzott. Mindenki tudja, mi történik, ha kilöttyintünk egy kis sósavat a földre: felhabzik. Nyilvánvaló, hogy az elsőként látott, csak „pirosas”, tehát nem vörös(!) folyadék valamilyen sav, talán sósav volt, ami kimarta a töltésanyagot, és ami része lehetett a robbantási technológiának. Néhány perc múlva ez indíthatta be a detonációt, vagy távirányítással robbantottak, és ami akkora erejű volt, hogy a szemtanúk szerint „az északi irányba kirepülő gáttestdarabok egyike eltalálta és kettétörte a villanyvezeték egyik oszlopát,..

És itt is álljunk meg egy percre. Egy tíz éves gyerek is tudja, hogy a víz nem tud „repíteni”. A víz maximum sodorni tud. Ott viszont a töltésdarabok repültek, és nem is akár hogyan, hanem többtonnás darabokban úgy, hogy az útjukban álló villanyoszlopot is eltörték. – Szégyenletes, hogy van olyan ember, aki pénzért, hatalomért ezt a fizikai képtelenséget az egyszerű embereknek képes bemagyarázni, és még nagyobb gyalázat, hogy mindezt a magyar igazságszolgáltatás hivatalos eljárásában teheti.

Tehát megjelent kevés habzó (nem vörös, csak pirosas) folyadék, majd pár perc, és a töltés robban. Nem én mondom, hanem a szemtanúk. Azt persze ők nem tudhatták, hogy nem csak a töltésben, hanem az iszapágyban is robbanások sorozata történt, ezt hallották ők a robbanást megelőző „morajlásnak”, amit a gát „robbanásszerű” átszakadása követett. Tehát először fellazították a folyadék alatti leülepedett iszapot, majd felrobbantották a gátat.

Az alábbi képen jól látható a tározó közepére vezetett, robbantással kialakított folyosó. Az iszapágyban a robbantásokkal egy folyadék által okozott eróziós völgyet akartak megformázni, ezért a középvonatltól távolodva egyre csekélyebb mélységben helyezték el a tölteteket, a szélét pedig valószínűleg csak az iszapra dobott gránátokkal csipkézték ki. Ezek nyomai is jól láthatók az alábbi képen. A csipkét határoló ívek sugara közel hasonló, vagyis azonos erejű gránátokat dobáltak a folyadékba.

Láthatók továbbá az északi töltésszakasz tönkretételére tervezett mélységi robbantások nyomai. Itt valamit elbénáztak, elszámolták a töltés szilárdságát, mert a robbantásoknak a töltés ezen része ellenállt, mindössze egy repedés keletkezett a legmélyebb robbanási tölcsér mellett, ahol a vörös folyadék ki is fröccsent a töltéskoronára. A töltésláb melletti 20 m-es gödröket az iszapon lévő 80 cm-es folyadék semmiképpen sem okozhatta, hiszen a robbantással nem érintett területekről a medence közepére folyt le a folyadék, tehát az semmiképp sem vájhatott ilyen mélységű, csaknem függőleges falú krátert.

 

A tározó sarkát már nem bízták a véletlenre, ott már a töltéstest alá fúrva úgy helyezték el a tölteteket, hogy papír módjára nyírja el a 40 m talpszélességű, 20 m magas töltést tetejétől a talpáig.

 

Az országgyűlési bizottság jelentése

Nézzük, mit ír az országgyűlési jelentés a tönkremenetel módjáról: „A pannon agyag rétegnek a helyi körülmények (a lúgos szivárgó víz) hatására kialakult átalakulása hozzájárult a folyamat kialakulásához.”  – Nagyon aranyos mondat, látszik, hogy sokat szenvedtek vele, míg elfogadták. A baj ezzel csak az, hogy a lúgos folyadékot 18 m-es agyagréteg választotta el attól a bizonyos pannon rétegtől. Megjegyzem, hogy a szakmában 30 cm vastagságú agyagréteg már vízzáró rétegnek számít.

„A növekedő terhelés hatására a gát megmozdult. A töltés merev testként történt megcsavarodása okozta a megmozdult gátszakasz végein repedések keletkeztek.” Így hangzik a jelentés legfontosabb mondta!!! Nyelvtanilag helytelen, tartalmilag értelmetlen! Látszik, hogy nagyon szenvedtek ezen a mondaton is, napokat agyalhattak, végül kínjukban meghagyták ilyen hibásan és értelmetlenül, így mindenki azt gondol bele, amit akar. Tény, hogy a „szivárgó víz” semmiképp sem okozhat robbanásszerű tönkremenetelt. De nézzük tovább a jelentést.

„A repedéseken keresztül a kazettán tárolt folyadék csaknem ugyanannyi híg iszapot magával rántva hirtelen távozott a kazettából.” – Bocsánatot kérek az áldozatoktól! – Tudniillik elnevettem magam ezen a mondaton. Szóval, a folyadék vette a kalapját és hirtelen távozott.

Tény, hogy építőmérnök, statikus, talajmechanikus szakvéleményekről nem hallottam és nem olvastam sehol. Mindennek tetejében azt olvasom, hogy a bíróság a gát vizsgálatára az agrárgazdasági igazságügyi szakértői testületet kérte fel. – Ilyen csak egy banánköztársaságban történhet. Banánköztársaság alatt az olyan államok értendők, amelyekben a nép értelmi szintje nem nőtt fel ahhoz, hogy felfogja és megértse a saját közössége állapotát, annak mozgatóit, szabályait. Magyarul mondva gyerekeszű, ezért bármit meg lehet vele csinálni. Bocsánat a szóért, de a jelek szerint Magyarország népessége ma itt tart. Itt jegyzem meg, hogy a politológia tudománya szerint a választóknak szánt üzeneteket egy 12 éves gyermek szintjén kell megfogalmazni. Vagyis a politikusok úgy kezelik a választókat, mint tudatlan gyerekeket.

Mára a terrorcselekmény nyomait teljesen eltüntették, homokkal töltötték fel a robbantással kialakított folyosót, a robbanási krátereket, valamint a töltésszakadás helyét, eltakarva a szakadás függőleges falait is. A területet pedig távolról figyelik, – ezt személyes tapasztalatból tudom –, és a kéretlenül érkező látogatókat a nagy sebességű terepjárón perceken belül kiérkező biztonsági őr „üzemi terület” hivatkozással azonnal és barátságtalanul kiutasítja.

 

Kiket szolgál Orbán Viktor?

Annyit teljes bizonyossággal meg lehet állapítani, hogy a dolog két fél, a kormány, és a robbantást végrehajtó/megrendelő szervezet közös ügyével kapcsolatos, amit semmiképp sem kívánnak a lakosság orrára kötni. Ezt pontosan tudta a robbantó is, ezért nem kellett attól tartania, hogy a hatalom az igazságszolgáltatás eszközeivel kideríti és nyilvánosságra hozza az aljas elkövető személyét, szervezetét. A kormány ennek az elvárásnak maradéktalanul meg is felelt, hiszen a robbantás után egy hónappal – mindenféle vizsgálat nélkül – határozatot hozott, amelyben a MAL Zrt-t jelölte meg felelősnek. Ez már önmagában botrányos, ami valóban csak egy banánköztársaságban fordulhat elő.

Ami a robbantás okát illeti, feltehetően arról volt szó, hogy a hatalomtól 8 évig visszatartott Orbán nem akart szót fogadni a gazdáinak. Valószínű, hogy a devizahitelek rendezésével kapcsolatban kapta a figyelmeztetést, hiszen a „nem hagyunk az út mentén senkit” szlogenből látványosan nem lett semmi. Néhány zavaros rendelkezés után maradtak a visszafizethetetlen hitelek és a téli felfüggesztés után megkezdődtek a kilakoltatások. Valószínűleg erről volt szó, de ez azt is jelenti, hogy ez a kormány nem a nemzet kormánya, vagyis nem bennünket, hanem valamilyen idegen hatalmat szolgál, annak a programját hajtja végre.

A nagy lendülettel és több mint kétharmados nyeréssel a hatalomba visszakerült Orbán egy kisség megrészegült, és azt hihette, hogy a maga ura, azt csinál, amit akar. Nos, ezzel a robbantással figyelmeztették, hogy a helyzet egészen más, és emlékeztették, hogy milyen alkuk árán, milyen célból tették őt hatalom csúcsúra az iskolapadból. A Nagy Imre temetése után látszott, hogy az országra szemet vetett sötét erő Orbánt jelölte ki a programja végrehajtására. Már Antall is neki adta át a politikai stafétabotot a halálos ágyánál. Gyurcsány csak alkalmi szereplő volt, valamilyen alku eredményeként kaphatta meg a hatalmat az ország fölött, amit aztán nem is tudott megtartani. Kettejük szerepléséről részletesebben itt olvashatunk.

Orbán az erős ember, akire a cipollai mutatványt bízták, hogy tudniillik úgy sorvasszon el egy nemzetet, hogy közben az emberek úgy érezzék, az országuk fejlődik. Nem tudni részleteket, de az látszik, hogy anyagilag szabad kezet kapott: annyit harácsol, amennyit akar – amíg a megbízóinak engedelmeskedik. Mert ha nem, akkor jönnek a robbantáshoz hasonló atyai pofonok. Emellett természetesen kap szakértői támogatást is, pl. Finkelstein személyében, aki a Benjamin Netanjahu vezette pártot is segíti szakértelmével. (Orbán maga ismerte be, hogy napjainkban is kapcsolatban áll vele és tanácsokkal segíti) További garancia az együttműködésre az, hogy a két párt testvérpárt!

Egészen biztos például, hogy a tömegkommunikáció gyökeres átszervezését, az M1 hírtévévé alakítását, a rádióval történő összevonását sem a Fidesz találta ki. Bizonyára léteznek olyan nem nyilvános tanulmányok, amelyek arról szólnak, hányszor és hogyan kell elmondani egy hírt ahhoz, hogy hatással legyen az emberekre. Az M1 hírcsatorna a kormány által szigorúan ellenőrzött hírekből és hírmagyarázatokból áll, és ugyanezek a hírek hallhatóak a Kossuth Rádióban is, egyszóval a közmédia totális ellenőrzés alatt áll, egyetlen nem kívánatos hír sem juthat a szavazópolgárok többségének a fülébe.

Biztos, hogy sok-sok okos ember dolgozik azon, hogy ez a nemzetvesztő mutatvány sikeres legyen, az iskolapadból a hatalomba esett Fidesz politikusok pedig – élükön az erős emberrel – a mutatvány végrehajtói. És ne legyen kétségünk egy percig sem afelől, hogy az a sötét erő, ami ilyen embertelenségre képes, a legrosszabb jövőt tartogatja a magyar lakosság számára.

E program része pl. az egészségügy működtetésének taktikája is. Új kórházakat építenek, régieket fejlesztenek (EU-s pénzből), de a működtetésükre, az emberek gyógyítására a lehető legkevesebb pénzt adják, az összeomlást pedig a kórházak tartozásainak időnkénti átvállalásaival kerülik el, amit aztán nagylelkű jócselekedetnek tűntetnek fel. Sátáni trükk. Nyugodtan nevezhetjük néven a dolgokat, sőt, kötelező így nevezni, ha érteni akarjuk a magunk körüli történéseket, pl. azt, hogy miért tartóztatják le és helyezik vád alá dr. Horváth István professzort, az érszűkület elleni vakcina feltalálóját. Azért, mert a szív és érrendszeri betegség az egyik vezető halálok Magyarországon, márpedig a megbízóknak nem érdeke, hogy Magyarországon az emberek sokáig éljenek. Szemlátomást az a cél, hogy egy gazdag kisebbség erősödjön, a szegény többség pedig gyengüljön. Népritkítás folyik. A kormány minden fontos intézkedése efelé mutat.

Nagy, sötét erők örvényében forog nemzetünk évtizedek óta. Koptatják, fojtogatják, de ennek ellenére egy darab számítógéppel és billentyűvel a kezemben azt mondom, hogy nincs mitől tartanunk, mert az igazság velünk van. És ez a legfontosabb. Az igazság minden hazugságnál erősebb, mert ami hazug, az előbb-utóbb összedől. Keresztény nemzet vagyunk. Akár hiszünk Istenben, akár nem, akár szeretjük az egyházat, akár nem, a lelkünk keresztény, mert a lelkünkből nem sikerült kiirtani a keresztény erkölcsöt, mint igazodási mértéket.

Jelenleg az igazság vesztésre áll a hazugsággal szemben. Tudniillik a politikusok, az áruló értelmiség segítségével, az egyszerű emberekkel elhitették, hogy a politikában nem elvárás az igazmondás, és hogy ez így normális dolog. Az itt hivatkozott írásban Bogár László épp arról beszél, hogy a politikusaink „külső birodalom” befolyása alatt állnak, és arra kéri a politikai elitet, hogy próbáljanak alkudozni az ország kirablóival, különben „szarrá megy” az egész magyar társadalom. (Bocsánat, nem én mondtam, ő mondta.) Vagyis Bogár László is tisztában van azzal, hogy az országunk valójában egy „külső birodalom” gyarmata, a politikai elit pedig a gyarmattartók helytartói, vagyis az ország árulói. Ennek ellenére ő sem a néphez fordul segítségért, hanem a helytartókat kéri, hogy enyhítsenek a kifosztáson, mert a kifosztás nagyobb mértékű, mint amit az ország népe el tud viselni. Vagyis Bogár László, a többi lakáj értelmiséggel és a média holdudvarával együtt, a hazaárulás bűntettének bűnpártolásában vétkes. Idézet a Büntető törvénykönyvből:

„Hazaárulás

258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást

a) súlyos hátrányt okozva,

b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,

c) háború idején vagy

d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével követik el.

Az alkotmányos rend szerint a kormánynak és a törvényhozásnak a nép érdekében kellene működnie, és egyedül a választóknak tartozik felelősséggel. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a hatalom titokban valamilyen idegen hatalommal is együttműködik, sőt, alárendeltje annak, vagyis idegen hatalmi érdek szolgálatában állnak. Ez bizony a hazaárulás minősített esete. Ezek a szigorú, racionális TÉNYEK:

HAZAÁRULÓK ÜLNEK A TÖRVÉNYHOZÁSBAN, A KORMÁNYBAN, DE KISZOLGÁLÓIK VANNAK AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN, A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN ÉS A MÉDIÁBAN IS.

A vörösiszap katasztrófa és annak kezelése napnál világosabban felfedi a tényt, hogy

Magyarország valójában gyarmat, külső politikai, gazdasági érdekkörök gyarmata.

2010 októberében néhány falu és pár ezer ember egyenesben szembesült az idegen hatalom kíméletlen, gyilkos természetével. Az ország lakossága nagy részének ezt nem kellett megélnie, viszont tudnunk kell, hogy minden rossz, ami ezzel a néppel az elmúlt évtizedekben történt, nem a véletlen műve, hanem ugyanennek a sötét erőnek a lassú, eróziós munkája, ami észrevétlenül teszi tönkre nemzetünket, a politikai elit és a lakáj értelmiség közreműködésével.

 

Nyilvánvaló, hogy nekik a mi hegyekkel ölelt, vízben és termőföldben gazdag Kárpát-medencénk kell. A mi otthonaink viszont nem hirtelen és nem vörösiszap által fognak tönkremenni, hanem a pénztelenség, a tehetetlenség, a megújulásra képtelenség miatt fognak velünk együtt elenyészni. Hadban állunk, Honfitársaim! Csak eddig nem tudtunk róla. Sejtettük, hogy vannak bizonyos külföldi kompressziók, hiszen egy bonyolult nemzetközi kapcsolatrendszerben előfordul, hogy egy bizonyos segítségért más esetben engedménnyel tartozunk, de itt nem erről van szó: ez egy szigorú, egyoldalú diktátum.

Hadban állunk, és az ellenség legfőbb fegyvere a hazugság: átvették vezetőink felett az irányítást, akik azt hazudják nekünk, hogy bennünket szolgálnak, a gyakorlatban pedig az ellenség programját hajtják végre. Ezért nem tudunk mi talpra állni lassan már 30 éve. Ezért a multiknak a sok kedvezmény, a hazai vállalkozóknak pedig a NAV-hoz bekötött pénztárgép. A multiknak nincs szükségük törvényszegésre ahhoz, hogy jól megéljenek, hiszen az ő kedvezményeiket jogszabályokban rögzítik. A gazdaságot az idegen tőke működteti, az adók legnagyobb részét mégis a hazaiak fizetik. Prédák vagyunk Honfitársaim! Idegen hatalom prédái vagyunk, amiből azért a politikusaink is vastagon fogyasztanak. A nagy, maradandó infrastruktúrákat a bőrünkön felépíttetik, mi pedig kerülgessük a kátyúkat, költsünk többet az autónkra, mérgelődjünk, stresszeljünk, ezzel is a programjukat segítjük.

 

A választók felelőssége

A hazugság annyira átjárta már a politikát, hogy a választó természetesnek veszi, elhiszi, hogy ez így normális. Nos, kedves Választópolgár! Ha úgy gondolod, hogy ez így valóban normális, akkor nagy baj van.

Kedves Választó! Vésd a fejedbe: nem a hazug politikus a legfőbb oka az ország romlásának. Hitvány emberek mindig is voltak és lesznek, akik pénzért, hatalomért mindenre kaphatók, de nekik nem lenne annyi erejük, hogy egy országot tönkretegyenek. Az ország romlásának Te Magad vagy az oka, amikor szavazatodat a hitvány, tolvaj politikusokra adod!

A vörösiszap tragédiájának megértése ilyen messzire vezet, és ebből a távlatból az is megvilágosodhat előttünk, hogy milyen erőtérben működik a nemzetünk. Ne legyünk restek felfogni, és ha eljön az idő, a legjobb értelmünk és az igazság szerint cselekedni.

Minden választónak – püspöknek, papnak, hívőnek, hitetlennek, kereszténynek, zsidónak, tótnak, svábnak és magyarnak – döntenie kell, hogy melyik oldalra áll: az IGAZSÁG, vagy a HAZUGSÁG oldalára.

A hívőknek tudniuk kell, hogy Isten előtt ez az alapvető vízválasztó ember és ember között. „Így lesz a világ végén is: elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket.” (Mt 13,49)

A nem hívőknek pedig az értelem fényénél kell belátniuk, hogy EGÉSZSÉGES közösség csak IGAZSÁGOS alapon szervezhető, ezért a közösség éléről el kell távolítani a hazug embereket, és igaz, becsületes embereket kell az országgyűlésbe juttatni.

Ez legyen a 2018-ban esedékes országgyűlési képviselőválasztás legfőbb programja:

IGAZ EMBEREKET AZ ORSZÁG ÉLÉRE!

 

 

Gyirán István

www.orokelet.van.hu

                                                                                                                 Vissza az Írások rovathoz: http://orokelet.van.hu/irasok.htm