Orbán Putyin viszony - bizalmas információk Orbán Viktorról

(feltéve: 2018. 03. 18. - Frissítve 05.06-án.)

A Direkt36 oknyomozó újságíró központ – több mint harminc bizalmi embertől kapott információ alapján – terjedelmes írásban ismerteti Orbán Oroszországgal kapcsolatos pálfordulásának körülményeit. A cikk teljes mértékben alátámasztja és megerősíti az Orbán titkos küldetését felfedő írásomat. Abból megtudhatjuk, hogy országunk valójában izraeli gyarmat, az általuk titokban támogatott jobb- és baloldali politikusainknak pedig az a küldetése, hogy országunkat kivéreztessék, elgyöngítsék … Tovább>>

 

 

Magyarország döbbenetes jövője – avagy a politikai életünk rejtett oldala

(feltéve: 2018. 02. 18.)

Az emberekkel elhitetik, hogy értenek a politikához, pedig maguktól is lehetne annyi eszük hogy belássák, lövésük sincs hozzá, hiszen hét országgyűlési képviselő választás is kevés volt ahhoz, hogy kiválasszon magának a nép egy olyan politikai erőt, amelyik normális, békésen fejlődő környezetet teremtene számára., … Tovább>>

 

Az igazság evangéliuma, avagy Isten országa közöttünk

(feltéve: 2018. 01. 09.)

Az Atya szeretetéről és irgalmasságáról sokat hallottunk, az egyház gyakran hangsúlyozza ezek fontosságát, nem rég tartottuk pl. az irgalmasság rendkívüli szentévét. A meglepetés az, hogy mindegyiknél többször szerepel az igazság, mint Isten országával kapcsolatos tulajdonság, amiről viszont alig hallani. Mintha az egyház nem ismerte volna fel az „igaz” viselkedés fontosságát, … Tovább>>

 

A vörösiszap katasztrófáról reálisan – azaz kiket szolgál Orbán Viktor?

(feltéve: 2017. 01. 27.)

Erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy kimondjam az igazságot ebben az országot foglalkoztató kérdésben. Különösképpen azért, mert azt a tudást és szakértelmet, amivel a kérdést elemezni tudom, a magyar nép jóvoltából és erejéből kaptam, és ahogy munkám során mindig, most is komolyan veszem a vízügyi mérnöki diploma átvételekor tett fogadalmamat, mely szerint tudásommal a Magyar Népköztársaságot fogom szolgálni. Ez számomra most is ugyanazt jelenti, mint akkor: a magyar embereket, az ország közösségét kell szolgálnom.,Tovább>>

 

Teremtés és téridő

(feltéve: 2016. 02. 22.)

Látjuk, hogy a térbeli mozgás az idő menti mozgással fordítottan arányos. Kötelező a feltételezés, hogy a térbeli mozgás az idő menti mozgásból származik! Ez megmagyarázza az egyik legfontosabb kérdést, hogy a fénysebesség miért határsebesség, megmagyarázza a görbült tér okát, … Tovább>>

 

A keresztény értelmiségiek szerepe korunk társadalmában

(feltéve: 2015. 12. 26.)

Fennállásának 80 éves jubileuma alkalmából a Vigilia folyóirat pályázatot hirdetett a fenti címmel. A pályázóktól a következő kérdésekre vagy azok egy tetszés szerinti részére vártak választ:

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hívő keresztény és az értelmiségi létforma?

A keresztény értelmiségiek hogyan tudnak részt venni a közéletben, szolgálni a közjót, a társadalmat, a kultúrát, párbeszédet folytatni nem keresztény értelmiségiekkel?

Hogyan tudják saját tudományukkal, sajátos szakmai ismereteikkel segíteni egyházuk életét? Mennyiben tartoznak azért felelősséggel?

A pályázatra készített dolgozatom és annak „kritikája”, valamint a nyertes pályázat és kritikája itt olvasható. Értő olvasó számára nagyon tanulságos lehet. A beküldött pályaművek itt érhetők el.

 

Munkára magyarok! – A feladat folytatódik

(feltéve: 2015. 05. 24.)

A listaállítási joggal a pártok gyakorlatilag megkapják a képviselők feletti rendelkezés jogát is, így aztán a parlamentben már nem a választók, hanem a pártok képviselői ülnek. Ezzel a bűvészmutatvánnyal fosztják meg az embereket az önrendelkezés jogától. …  Tovább>>

 

A probiotikus evolúció fizikai képtelenség - levél Lovász Lászlóhoz, az MTA elnökéhez - válasszal

(feltéve: 2015. 05. 23.)

Összegezve: Fizikai képtelenség az a feltételezés, mely szerint élettelen anyagból a körülményekhez „alkalmazkodó” élőlények alakulhatnak ki. …  Tovább>>

 

Miért kellett a Megváltónak zsidónak születnie? – 2. rész

(feltéve: 2015. 03. 08.) (Frissítve: 2019. 03. 24.)

Az igazság az, hogy Jézus genetikailag valószínűleg nem volt zsidó. Erre utal galileai származása, amit akkoriban gojok földjének neveztek, továbbá ezt támasztja alá a Torinói-lepel képe is, de ezt erősíti Pilátus Tiberius császárnak írt levele is, …  Tovább>>

 

Miért kellett a Megváltónak zsidónak születnie?

(feltéve: 2014. 09. 07.)

… Vagyis tetszik, nem tetszik, de a zsidóságot maga a Teremtő hozta létre, választotta ki az emberek közül Jákob azon tulajdonsága miatt, hogy az isteni erővel szemben erős és eredményes ellenállást tanúsított..  Tovább>>

 

A dimenziókról röviden

(feltéve: 2014. 06. 06.)

– Hány dimenziós lehet a tudatunk? – Próbáljuk megszámolni. Az ember létrehozta a számítógépet, benne a nagyszerű Excel táblázattal, amelyet a tudat még könnyedén kezel. Egy Excel táblázat oszlopainak a száma jelenleg 256, vagyis biztos, hogy a tudat legalább 256 dimenziós rendszer. …  Tovább>>

 

Hétköznapi botrányaink:
Az öszödi beszédről és az Orbán - Gyurcsány párosról reálisan

(feltéve: 2014. 03. 06.)

Orbán talán beszólt neki, vagy valami más történhetett, nem tudhatjuk, de napnál világosabb, hogy az öszödi beszédet Gyurcsány hozta nyilvánosságra Orbán megleckéztetésére. Az első pillanattól látszott, hogy a szálakat Gyurcsány mozgatja. Orbán hebegett, habogott, Fletó pedig magabiztosan fürdött a népszerűségben. „… majd hazamennek, …” - mondta a tüntetőkre. Ő tudta, hogy a tettestársának kutya kötelessége féken tartani a nemzeti oldalt ahhoz, hogy ő a piszkos munkát zavartalanul elvégezhesse.   Tovább>>

 

A nők dicsérete

(feltéve: 2013. 12. 08.)

A racionális gondolkodású férfival szemben a nőt az érzelmei erősebben befolyásolják. Az értelemre alapozó férfiak hajlamosak a nők érzelgősségét lenézni, kigúnyolni. Mindezt azért teszik, mert nem tudják mi a különbség az értelem és az érzelem között. Nem tudják, hogy a kettő közül az érzelem a magasabb rendű tevékenység!  Tovább>>

 

Hétköznapi botrányaink: Kövér László elszólása

(feltéve: 2013. 09. 22.)

Kövér László, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet egykori munkatársa, az Országgyűlés jelenlegi elnöke a baloldali összefogással kapcsolatban egy rádióinterjúban a következőket találta mondani:  „... minden más baloldali tömörülés, – már most itt a számottevőkre gondolok, maradjunk az Együtt Magyarországnál, az MSZP-nél –, nem engedhetik meg maguknak, hogy egymás esélyeit rontva, külön induljanak. És hát, ha nagyon cinikusan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az hagyján, hogy ezt maguknak nem engedhetik meg, de a megbízóik sem engedhetik meg nekik, hogy ezt a luxust megengedjék maguknak. Tehát igenis rá lesznek kényszerítve, ha józan belátásukból nem, akkor külső erő, a finanszírozóik erejével arra, hogy valamilyen kompromisszumot kössenek…” (2013.09.01. MR1 7:55 http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-09-01)

Nos kérem, az ország második legnagyobb közjogi méltósága itt azt hozta a hallgatók tudtára, hogy Magyarország meghatározó politikai pártjai mögött külső finanszírozó erők, „megbízók” állnak! Tovább>>

 

Bánat és bocsánat

(feltéve: 2013. 06. 30.)

A finnyás keresztény közösség ma úgy tesz, mintha a törvényes magzatgyilkolás kizárólag a szerencsétlen asszonyok és a véres kezű orvosok ügye lenne. Pedig az igazság az, hogy sokunk szavazatával megerősített politikusok hozták létre és tartják életben az ezt megengedő Isten és emberellenes törvényt, és így mi is részesei vagyunk ennek a szörnyű, égbekiáltó bűnnek! És ne legyen kétségünk afelől, hogy ezért a döntésünkért is – mint minden cselekedetünkért – felelnünk kell majd a földi életünk végeztével. Tovább>>

 

Hogyan kell elképzelni a téridőt?

Tudjuk, hogy a létezésünk négydimenziós. Ebből három térjellegű, egy pedig időjellegű. Természetesen mindegyik merőleges a másik háromra.

Próbáljunk meg elképzelni egy négydimenziós kockát. – Rájövünk, hogy nem tudunk. – Miért? Azért, mert a mi képi világunk a háromdimenziós térbeli objektumokból épül fel. Erőlködhetünk, akkor sem tudjuk elképzelni, mert NEM FÉR A FEJÜNKBE! Tovább>>

 

Az evolúciós elmélet tévedése

Az alábbi írásban egy középiskolai biológiai tankönyv hamis állításain keresztül megismerkedhetünk azzal, hogy a hivatalos tudomány miképpen tartja tévedésben az embereket az élet kialakulásának lehetőségét illetően. Tovább>>

 

Hogyan működhetne az Országgyűlés pártok nélkül?

 A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat, azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól. A jól bevált régi trükköt, az „osztd meg és uralkodj” elvét alkalmazzák. Tovább>>

 

Mi a baj a pártok politikai hatalomgyakorlásával?

A pártok hatalomgyakorlásával nem lenne semmi probléma, ha ebbéli működésüket jogilag rendezett körülmények között végeznék. A baj az, hogy a pártok jogilag szabályozatlanul, felelősség nélkül vannak jelen az ország irányításában. A pártok jogilag egyesületek, az egyesülési törvény alapján jönnek létre, és a törvényes joguk és felelősségük is addig terjed. Ezzel szemben ők, pontosabban néhány erre kijelölt párt irányítja az országot…Tovább>>

 

Megkésett jókívánság

Bevezetés

Karácsony táján ajándékkal szoktunk kedveskedni a szívünkhöz közel állóknak, ezért én is meg akartam ajándékozni egy írással a magyar népet. Először arra gondoltam, valamilyen politikai felvilágosító cikkben megmutatom, hogyan csinálnak bolondot húsz év óta mértékadó politikusaink a választóikból, majd szellemi vezetőinket, a főpapságot vettem célba, akik a Mestertől a tanítás továbbadásának küldetését kapták, hogy megmutassam ebbéli mulasztásaikat. Végül lemondtam mindkettőről, …Tovább>>