"Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek.” (Lk 10,21)

Ha megismerjük az idődimenziót, megfejthetjük az élet titkát és megérthetjük a
létezésünk értelmét!

NAPI GONDOLATOK

POLITIKA

TUDOMÁNY

VALLÁS

 

A honlap mondandója az alábbi két videón közérthető formában is meghallgatható.

(A videók a hivatkozásokra történő kattintás után a „Webhely megnyitása új ablakban” c. gomb megnyomásával, vagy a hivatkozások új ablakba történő másolásával érhetők el.)


Az élet kulcsa az idődimenzióban van: https://www.youtube.com/watch?v=PADh_WZy1kY

Az Isten laboratóriumában: https://www.youtube.com/watch?v=X9bW64T7pmc&t=122s

Kedves Olvasó!
Ha meg akarod érteni azt, hogy mi keresnivalónk van ebben a világban, vagyis hogy mi az életünk értelme, akkor jó helyen jársz.

A milliónyi weboldal és értelmezés közül itt találhatod meg a legjobbat, a legigazabbat.

Ez nem dicsekvés, hanem tény. Ha mást mondanék, az alább írt tudósokhoz hasonló hazug lennék.

Soha senki sem látott még példát arra, hogy az élettelen anyag egyszer csak elkezdjen magától célszerűen viselkedni. Ez a legáltalánosabb és vitathatatlan tapasztaltunk, az ezzel ellentétes beszámolókat a „csodák” kategóriájába soroljuk.

Fizikai törvényszerűség, hogy az élettelen rendszerek csakis és kizárólag okszerűen viselkedhetnek, számukra a célszerű viselkedés fizikai képtelenség. Az élettelen anyag nem „tud” az időbeli létezéséről, ezért nem is lehet célja, nem foglalkozik az időbeli állapotának alakulásával, sem a múltjával, sem a jövőjével. Az élettelen anyag csakis és kizárólag okszerűen viselkedik. Külső intelligencia – pl. az ember – létrehozhat (és létre is hoz ezerszámra) célszerűen viselkedő élettelen rendszereket, de erre azok önmaguktól képtelenek lennének.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy az élő rendszerek nagyon is foglalkoznak a jövőbeni állapotukkal: életteret foglalnak, küzdenek a létezésüket fenntartó erőforrásokért – a növények a fényért, az állatok az életterükért, táplálékukért. Az élőlények legáltalánosabb jellemzője az élni akarás, aminek érdekében célszerűen viselkednek. Az élőlényeket nagyon is érdekli az időbeli állapotuk alakulása, ami azt jelenti, hogy az élő rendszerek a viselkedésük során nem csak térbeli, hanem az időbeli szempontokat is figyelembe vesznek. Tehát az élő rendszerek viselkedése eggyel több, vagyis négy dimenzióban határozható meg.

A „hivatalos tudomány” azért képtelen megérteni az élet lényegét, mert ragaszkodik ahhoz a saját maga alkotta axiómához, mely szerint a környezetünk viselkedése leírható az anyag érzékelt tulajdonságaival. Ezt a felfogást hívják materializmusnak, mely szerint az anyag (érzékelhető) tulajdonsága szabja meg annak viselkedését.

Mára kiderült, hogy a technika fejlődésével hiába érzékelhetjük és írhatjuk le az anyag csaknem összes tulajdonságát, az élet kialakulásához jottányit sem jutottunk közelebb. A „hivatalos tudomány” nem akarja beismerni, hogy a hiba a saját maga alkotta axiómában van, mert az őt működtető politikai hatalom ezt nem engedi meg számára. A primitív világi hatalom ragaszkodik az anyaghoz, félti hatalmát a magasabb rendű Létezőtől, ezért csak olyan embereket tűr meg maga körül, akik a világi hatalmában támogatják.

 

Tisztelt Látogató!

Valószínűleg azért kattintottál erre a honlapra, mert létezésünk főbb kérdéseit illetően nem elégszel meg a hivatalos tudomány hivatalos válaszaival. Igazad van. A „HIVATALOS TUDOMÁNY” mindig a hatalmat szolgálja, mi pedig csak annyi ismeretet kapunk, amennyi az alattvalói minőségünk zavartalan gyakorlásához szükséges.

Ezért fordulhat elő, hogy pl. a TÉRIDŐ SZERKEZETÉNEK alapszintű ismertetése az általános és középiskolai oktatásból teljesen kimaradt, sőt, a főiskolák, egyetemek legtöbbjéből is hiányzik. A köztudatba is inkább csak a téridővel kapcsolatos ellentmondások (paradoxonok) kerülnek, ezzel is erősítve az emberekben a vélekedést, hogy a téridő valami felfoghatatlan dolog lehet. Pedig sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb, mint sok, a közoktatásban jelenleg is szereplő fizikai ismeret. Nem hiszem, hogy véletlenül hiányzik a tananyagokból.

Mert pl. a TÉR és az IDŐ egységes szemléletével választ kapunk arra alapvető kérdésre is, hogy mi a különbség az élő és az élettelen rendszerek között, és megfogalmazhatjuk az ÉLET DEFINÍCIÓJÁT, és ráadásként megértjük a TÁGULÓ VILÁGEGYETEM SZERKEZETÉT! Számos egyéb dolog mellett megtudjuk mi a különbség tudat és az anyag között, és ami a legfontosabb: a tudomány eszközeivel képesek vagyunk megfogalmazni és megérteni LÉTEZÉSÜNK ÉRTELMÉT.

El sem hiszed – ugye? Jól teszed. Nem is szabad első szóra elfogadni minden állítást, győződj meg magad azok helyességéről, és ha hibát találsz, én legyek az első, akinek ezt tudomására hozod.

 

Egy kis ízelítő:

1.) Négydimenziós világunkban mindegyik dimenzió merőleges a másik háromra. – Oké. Ezt értjük.

2.) A térdimenzió objektumait érzékeljük az érzékszerveinkkel, mivel az érzékszerveinknek is van térirányú kiterjedése, ily módon képesek felfogni (érzékelni) a térirányú hatásokat. – Oké. Ezt is értjük.

3.) De honnan tudunk az idődimenzió létezéséről, mikor az idő dimenziót nem érzékeljük egyetlen érzékszervünkkel sem? A testi érzékszerveinkkel nem is érzékelhetjük, mivel a térirányban kiterjedt testünkre az idődimenzió merőleges, vagyis érzékelhetetlen.

4.) A memóriánkkal fogjuk fel? Miből van a memóriánk, hogyan képes érzékelni, „felfogni” azt, ami az anyag számára érzékelhetetlen?

5.) HONNAN TUDUNK AZ IDŐDIMENZIÓ LÉTEZÉSÉRŐL??? – Többek között ez az a titok, amit a honlapon kifejtek, és közben választ kapunk életünk valamennyi fontos kérdésére.

6.) Vitathatatlan tény, hogy a mindennapok során az élőt a CÉLSZERŰ viselkedése alapján különböztetjük meg az élettelentől. Az élő rendszerek részéről természetesnek vesszük, hogy a lehetősége szerint fejlődik, igyekszik növekedni – vagyis csökkenti az entrópiáját (rendezetlenségét). Az élettelen erre képtelen. Az élettelen anyag képtelen CÉLSZERŰEN viselkedni, ezért az entrópiája folyamatosan nő. Az élettelen anyag ezt nem lustaságból teszi, hanem a fizika törvényeinek engedelmeskedik: számára a CÉLSZERŰ viselkedés fizikai lehetetlenség.

Magukat tudósnak tartó emberek mégis rezzenéstelen arccal állnak ki e fizikai képtelenségre alapozott tan mellett, mely szerint a célszerűtlenül viselkedő élettelen anyagból véletlenül alakult ki a célszerűen viselkedő élő. Magyarul: HAZUDNAK, becsapják magukat és az embereket is. Jól példázza ezt az MTA hivatkozott levélre adott válasza. A legképtelenebb állításokat is készek elfogadni azért, hogy ne kelljen felismerni a teremtett világból a Teremtő Istent. Ha tudnák, milyen erő műveli ezt velük, – vagyis meglátnák lelkük mélyét –, bizonyára szörnyethalnának. De mint ahogy az idődimenzió, úgy a lelki dimenziók is el vannak rejtve az érzékszerveink elől, nehogy kárt szenvedjünk. Mert az Isten kegyes és jóságos: türelmesen várja, hogy gyermekei a maguk akaratából jussanak el hozzá.

 

Hasznos időtöltést kívánok!

 

Gyirán István

 

Kapcsolat: gyiran@fibermail.hu

 

http://szamlalo.van.hu/szamlalo.php?tipus=30&hossz=6